BoostPhysics GDPR compliance / AVG status

This page is available in Dutch only. Please contact us if you would like to receive an English translation of this page.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR), en is bedoeld om de privacy van elk individu in de EU beter te beschermen.

Wij hechten erg veel waarde aan de privacy van onze klanten. We hebben er daarom hard aan gewerkt om BoostPhysics vóór de ingangsdatum AVG-proof te maken. De stappen die we hiervoor hebben gezet staan hieronder.

GDPR / AVG Checklist BoostPhysics

Deze checklist is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018

Wat moeten de klanten van BoostPhysics doen?

Voordat er persoonsgegevens verzonden worden, wordt de klant altijd gevraagd voor toestemming en akkoord met het privacy beleid. De klant hoeft dus alleen zijn toestemming te geven.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij zijn verplicht om onze klanten te informeren over de toezichthoudende autoriteit in Nederland; dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht er iets mis zijn met hoe BoostPhysics omgaat met data, meld dit dan bij ons. Het is daarnaast mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.